Visning av typ-lägenhet

Hej,
Svea fastigheter bygger hus även på Fyrislundsgatan, Cykelkungen. Där har de en lokal, Fyrislundsgatan 35, och en lägenhet, Fyrislundsgatan 33, med samma typ av utrustning och ytmaterial som i Rudbeckia, som visningslägenhet. Där kan vi få en känsla av hur det kommer att se ut i våra framtida lägenheter.
Torsdag 26/11 har vi möjlighet att bli visade den.
Vi bör inte vara fler än 4-5 åt gången, så anmäl dig vilken tid som du vill komma:
kl 15, 16 eller 17
Anmäl dig till kontakt@rudbeckiakollektivhus.se senast 15/11