Våra Studiecirklar

Studiecirklarna är obligatoriska för alla som vill blir medlemar i vår husförening, ställa sig i kö och flytta in i huset i Rosendal. Vi gör små studiecirkelar om max 6 personer för att hinna lära känna varandra bätte. Nästa studiecirkel startar den 11 augusti!

Anmäl dig hos Sensus, här!
Normalt träffas vi i Sensus lokaler på Västra Ågatan men i rådande Coronatider håller vi oss underrättade och digitala Zoom-möten kan bli alternativet.

Studiecirkeln är ett kul sätt att lära känna varandra och att fundera över hur det är att bo i en bogemenskap.
Vi träffas vid tre tillfällen och gör ett avslutande studiebesök i ett fungerande kollektivhus.
Studiematerialet är boken Gemenskap och samarbete – i kollektivhus och bogemenskap av Elsa Grip, Kerstin Kärnekull och Ingrid Sillén, som ni köper för självkostnadspris, 180:- Med utgångspunkt från boken får vi möjlighet att fördjupa oss i vad det innebär att bo i gemenskap, hur vi själva kan utforma vårt framtida boende, våra förväntningar och farhågor och inte minst – lära känna varandra.
Så skapar vi vår gemenskap.