Våra Studiecirklar

Som medlem kan du delta i medlemsmöten, studiecirklar, föredrag, studiebesök och arbetsgrupper.
Vi gör små studiecirkelar om max 6 personer för att hinna lära känna varandra bätte. 

Studiecirkeln är ett kul sätt att lära känna varandra och att fundera över hur det är att bo i en bogemenskap.
Vi träffas vid tre tillfällen och gör ett avslutande studiebesök i ett fungerande kollektivhus.
Studiematerialet är boken Gemenskap och samarbete – i kollektivhus och bogemenskap av Elsa Grip, Kerstin Kärnekull och Ingrid Sillén, som ni köper för självkostnadspris, 180:- Med utgångspunkt från boken får vi möjlighet att fördjupa oss i vad det innebär att bo i gemenskap, hur vi själva kan utforma vårt framtida boende, våra förväntningar och farhågor och inte minst – lära känna varandra.
Så skapar vi vår gemenskap.