Vår vision

Sidenbigatan 50 - inflyttning i september 2021

Varför skulle man vilja bo i ett kollektivhus/gemenskapsboende?

  • Det behövs olika boendeformer för olika åldrar och skeden av livet
  • Vi tror att gemenskapsboende ökar tryggheten och välbefinnandet och därmed livskvaliteten
  • Vi tycker att mindre, men fullt utrustade lägenheter räcker för våra behov - på de större gemensamma ytorna kan vi umgås, ha olika aktiviteter eller idka vår hobby
  • Vi lockas av tanken att ha enkel tillgång till sociala kontakter med våra grannar
  • Vi tror att det gemensamma arbetet med matlagning, skötsel av hus och utemiljö ökar samhörighet och trivsel i boendet
  • Vi tycker att det vore trevligt att sätta oss vid dukat middagsbord de flesta dagarna i veckan och ingår själva i matlag
  • Vi tror att det finns en glädje i att dela med sig av sina intressen och kunskaper och ta del av andras
  • Vi tror att olika åsikter är en tillgång och att konflikter som kan uppstå i huset går att lösa vi med god vilja och för det gemensammas bästa