Studiecirklar

Som jag tror alla vet försöker vi hålla igång studiecirkelverksamhet i föreningen.
I stadgarna står att jag måste ha gått igenom vår cirkel för att vara behörig att
flytta in. Det här har vi naturligtvis inte bara för att ha ett formellt krav utan för
att vi tycker att det är viktigt att alla fått möjlighet att sätta sig in i vad ett
kollektivhus är och vad det kan innebära att bo där. Upplägget är traditionellt
med 5-6 deltagare och en cirkelledare. Vi har ett studiematerial som underlag,
”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap”. Utifrån den har
vi under tre träffar roliga och intressanta diskussioner och tankeutbyten kring
olika frågor kring denna boendeform. Vi avrundar med ytterligare en träff där vi
gör ett studiebesök i ett befintligt kollektivhus. Ju bättre förberedda vi är desto
bättre kommer det att fungera när det blir dags att flytta in i slutet av nästa år!
Vi har en cirkel på gång nu som vi tyvärr har måst ställa i väntläge på grund av
Coronakrisen. Men när den är över kommer det att dra igång och vi startar
gärna en cirkel till om önskemål finnes. Intresse kan anmälas till
kontakt@rudbeckiakollektivhus.se