Press

Intervju med Monica i lokaltidningen Södra Staden nr 1 2021

 

 

Intervju med Monica i P4 i november 2019

2019-10-05, UNTs Annonsbilaga

Rosendal kan bli Shangri-La för kollektivhusboende

Att bo tillsammans gör dig lycklig, Södra staden nr 1 2020

2020-02-10, UNT Notis om paneldebatten

Uppsala behöver fler kollektivhus