Bli medlem

Kontakta oss

Uppgifter markerade med asterisk* är obligatoriska

Det här är Rudbeckia 

Vi är en intresseförening som bildades 2011 med syfte att verka för att kollektivhus skapas/byggs i Uppsala.
Vi vänder oss till personer i alla åldrar som är intresserade av ett boende präglat av gemenskap och samarbete.

Som medlem kan du delta i medlemsmöten, studiecirklar, föredrag, studiebesök och arbetsgrupper, och du får även en plats i kön till kollektivhuset i Rosendal.

Medlemsavgiften är 250 kr/person/kalenderår och betalas till bg 758-6092.  Avgiften betalas senast den sista februari varje år!

För nya medlemmar: Betala avgiften och skicka in namn, e-postadress och telefonnummer till oss i formuläret här intill.
Välkommen!

Lär känna oss:
Ett måste för dig som vill ställa dig i kö för huset i Rosendal är att du blir medlem i vår ideella förening och att du deltar i en av våra Studiecirkelar. Här får du möjlighet att fördjupa dig i vad det innebär att bo i gemenskap, hur vi själva kan utforma vårt framtida boende, våra förväntningar och farhågor och vi lär känna varandra.
Så skapar vi vår gemenskap.