Nu har ni fått ett mail med en enkät!

Som du kanske noterat på hemsidan är bygget i Rosendal nu i full gång. Nu är det äntligen dags att komma igång med allt roligt och spännande som hör samman med hur vi vill ha det i vårt gemensamma hus!

Vi har därför satt ihop en mycket enkel enkät där du tar ställning till om du vill flytta in i en lägenhet när huset står klart hösten 2021. Ja eller Nej.

Styrelsen kommer på basis av de svar vi får in återkomma med förslag till Medlemsmöte om hur vi går vidare med bildandet av en ekonomisk förening eller motsvarande för de medlemmar som planerar och önskar bo i Rudbeckias hus i Rosendal. Vi får också svar på hur den preliminära beläggningen ser ut idag. Idag famlar och gissar vi bara annars. Vi vill ha ditt svar senast den 30 april.

Om du svarar JA vill vi att du ska veta att: 
Ett JA, är en icke-bindande avsiktsförklaring. En viljeyttring..
Ett JA innebär att du engagerar dig i en arbetsgrupp till hösten.
Ett JA innebär att du har deltagit eller kommer delta i vår obligatoriska studiecirkel innan du erbjuds att välja din lägenhet.

Under hösten följer en process där du enligt föreningens köregler och stadgar ges möjlighet att lista dig för den lägenhet du önskar. Det juridisk bindande avtalet upprättas med hyresvärden under första kvartalet 2021.

Ett NEJ innebär att du avstår från din uppnådda köplats för val av lägenhet.
Din uppnådda köplats kan du dock flytta med dig till den kö vi avser att bilda för framtida sökande. Du kan även välja att arbeta vidare för fler kollektivhus i Uppsala förstås!

Slutligen vill vi gärna ha synpunkter på husets namn!

Glöm inte att uppge ditt namn innan du skickar in ditt enkätsvar.

Lycka till! /Styrelsen