Inför stadgeförslag

Stadgeförslag

Stadgan i vår förening ska vara det dokument där grunden anges för varför vi valt ett kollektivhusboende likväl som den anger hur vårt liv tillsammans, i mer formell mening, ska vara.

Det här är ett förslag till stadgar för Rudbeckia kollektivhus. Vår work-shop i augusti utsåg 3 medlemmar att arbeta med detta. Gruppen har hämtat grunden i förslaget från andra kollektivhus för att inte missa viktiga delar. När det arbetet var klart har styrelsen lämnat synpunkter. Denna version ska nu diskuteras av medlemsmötet 201014 för att få ytterligare inspel. Sedan ska underlaget bearbetas utifrån dessa och ge ett slutförslag som är tänkt att diskuteras och slutligen antas vid det konstituerande årsmötet för Rudbeckia Kollektivhus 201114. En komplex men viktig process då det är det dokumentet som ska vara styrande för huset och dess boende samt externa medlemmar. Det kan vara frestande att bli väldigt detaljerad i utformande av stadgar. Det har vi försökt undvika för att inte hamna i situationer där verkligheten medför att den inte är tillämpbar. Samtidigt får den inte vara för övergripande utan måste kunna ge vägledning för hur situationer ska lösas. Möjlighet att påverka stadgan finns då till den punkt som föreningen via beslut på det konstituerande årsmötet fastställt den. Med det har vi en tro på att vi hanterat denna fråga på det demokratiska sätt som vi vill ska genomsyra våra möten och beslut framgent i husföreningen.

Stadgeförslaget som pdf