Inför medlemsmötet på onsdag

Hej alla!
På onsdag 14 oktober kl 18.30 har vi vårt medlemsmöte där vi ska diskutera stadgeförslag för husföreningen och föreningens framtida form. Inga beslut ska tas, det gör vi 14 november, men till dess ska vi ha ett stadgeförslag som vi kan gå till beslut om.
Vi måste träffas smittsäkert och i rummet på Sensus får vi inte plats mer än 12-15 personer. Vi vill därför att alla som kan och vill närvara fysiskt anmäler sig snarast till kontakt@rudbeckiakollektivhus.se Alla övriga kan närvara via Zoom. Vill du bli inbjuden till Zoom så anmäl dig till samma adress. Du kommer att kunna skriva dina inlägg via chatten och vi kommer att uppdatera mötet regelbundet så att alla kommer till tals.
Har du någon stadgereflektion redan nu så skriv till kontakt@rudbeckiakollektivhus.se.
De synpunkter som kommit hittills är:

“Det bör inte vara tvingande att vara med i grupp utöver mat- och städgrupp.
Alla vuxna boende med kontrakt=bomedlem med rösträtt
Barn kan rösta vid husmöten om det är överenskommet innan.
Kollektiv i kollektivet – bara en ska vara kontraktsinnehavare och bomedlem. Övriga är externa medlemmar men med “arbetsplikt” Vi bör ha ett namn på externa medlemmar, annat än externa, förslagsvis vänmedlem.
Inneboende ska vara extern medlem. Kollektiv i kollektiv-medlemmar ska vara inneboende till kontraktshavaren.”

Så – anmäl dig till mötet. Fysiskt eller via Zoom!
     Kom med synpunkter på stadgarna!
     Prenumerera på inläggen!