Om Rudbeckia

Välkommen!

Det här är Rudbeckia 

Vi är en intresseförening som bildades 2011 med syfte att verka för att kollektivhus skapas/byggs i Uppsala. Vi vänder oss till personer i alla åldrar som är intresserade av ett boende präglat av gemenskap och samarbete. Som medlem kan du delta i medlemsmöten, studiecirklar, föredrag, studiebesök och arbetsgrupper, och du får även en plats i kön till kollektivhuset i Rosendal.

Medlemsavgiften är 250 kr/person/kalenderår och betalas till bg 758-6092. Uppge samtidigt namn, e-postadress och telefonnummer till kontakt@rudbeckiakollektivhus.se

Nytt kollektivhus på gång!

Flytta in i vårt nya kollektivhus i Uppsala!

Sedan 2017 samarbetar Rudbeckia kollektivhusförening med Sveafastigheter bostad och Belatchew Arkitekter om att uppföra ett nytt kollektivhus på Rosendalsområdet i Uppsala. Läs mer på hyresvärdens webbplats

Inflyttning är planerad till november 2021. Är du intresserad av att flytta in? Kontakta oss via mejl, så berättar vi mer.

Styrelsen

Senaste nytt från Facebook: