Om Rudbeckia

Välkommen!

Det här är Rudbeckia 

Vi är en intresseförening som bildades 2011 med syfte att verka för att kollektivhus skapas/byggs i Uppsala. Vi vänder oss till personer i alla åldrar som är intresserade av ett boende präglat av gemenskap och samarbete. Som medlem kan du delta i medlemsmöten, studiecirklar, föredrag, studiebesök och arbetsgrupper, och du får även en plats i kön till kollektivhuset i Rosendal.

Medlemsavgiften är 250 kr/person/kalenderår och betalas till bg 758-6092. Uppge samtidigt namn, e-postadress och telefonnummer till kontakt@rudbeckiakollektivhus.se

Nytt kollektivhus på gång!

Sedan 2017 samarbetar Rudbeckia med Sveafastigheter bostad och Belatchew Arkitekter om att uppföra ett nytt kollektivhus på Rosendalsområdet. Inflyttning är planerad till november 2021.

Styrelsen

Senaste nytt från Facebook: