Om Rudbeckia

Välkommen!

Det här är Rudbeckia 

Vi är en intresseförening som bildades 2011 med syfte att verka för att kollektivhus skapas/byggs i Uppsala. Vi vänder oss till personer i alla åldrar som är intresserade av ett boende präglat av gemenskap och samarbete. Som medlem kan du delta i medlemsmöten, studiecirklar, föredrag, studiebesök och arbetsgrupper, och du får även en plats i kön till kollektivhuset i Rosendal.

Medlemsavgiften är 250 kr/person/kalenderår och betalas till bg 758-6092. Uppge samtidigt namn, e-postadress och telefonnummer till kontakt@rudbeckiakollektivhus.se

Nytt kollektivhus på gång!

Sedan 2017 samarbetar Rudbeckia med Sveafastigheter bostad och Belatchew Arkitekter om att uppföra ett nytt kollektivhus på Rosendalsområdet. Inflyttning är planerad till 2021.

Styrelsen

Träffa oss:

Styrelsen:

Ordförande: Gunbritt Geijer
Sekreterare: Monica Killander
Kassör: Leif Wernberg
Ledamot: Per Ström
Ledamot: Stig Johansson

Kontakta oss:

För allmänna frågor: kontakt@rudbeckiakollektivhus.se 
Medlemsavgift och ekonomi: ekonomi@rudbeckiakollektivhus.se
Om webbplatsen: webb@rudbeckiakollektivhus.se