Vår vision

Kollektivhusföreningen Rudbeckias vision om ett nytt kollektivhus i Uppsala

Varför skulle man vilja bo i ett kollektivhus/gemenskapsboende?

Därför att:

  • det behövs olika boendeformer för olika åldrar och skeden av livet
  • vi tror att gemenskapsboende ökar tryggheten och välbefinnandet och därmed livskvaliteten
  • vi tycker att mindre, men fullt utrustade lägenheter räcker för våra behov - på de större gemensamma ytorna kan vi umgås, ha olika aktiviteter eller idka vår hobby
  • vi lockas av tanken att ha enkel tillgång till sociala kontakter med våra grannar
  • vi tror att det gemensamma arbetet med matlagning, skötsel av hus och utemiljö ökar samhörighet och trivsel i boendet
  • vi ingår själva i ”matlag” som var 4-5 vecka lagar mat till alla
  • vi tycker att det vore trevligt att sätta oss vid dukat middagsbord de flesta dagarna i veckan
  • vi tror att det finns en glädje i att dela med sig av sina intressen och kunskaper och ta del av andras
  • vi tror att olika åsikter är en tillgång och att konflikter som kan uppstå i huset löser vi med god vilja och för det gemensammas bästa