Träffa oss på Klimatveckan

Träffa oss digitalt!
Rudbeckia Kollektivhusförening deltog i samarbete med Sensusi Uppsalas klimatvecka 21-27/3-2021 med 2 evenemang:

Modernt och klimatsmart att bo i kollektivhus!
Zoominspelning från Klimatveckan 21-03-23 mars kl 12.15-13.00 Representanter från kollektivhusföreningen Rudbeckia och SVEAfastigheter samtalar om att bo klimatsmart i det nya kollektivhuset i Rosendal, Uppsala.

 

Hur bor vi klimatsmart tillsammans i kollektivhuset Rudbeckia?
Zoominspelning från Klimatveckan 21-03-25 mars kl 18.30-20.30 Husföreningen Rudbeckia samtal om att bo tillsammans i det kommande kollektivhuset i Rosendal.