Bli medlem

Kontakta oss

Obligatoriska uppgifter*

Det här är Rudbeckia 

Vi är en intresseförening som bildades 2011 med syfte att verka för att kollektivhus skapas/byggs i Uppsala.

Vi vänder oss till personer i alla åldrar som är intresserade av ett boende präglat av gemenskap och samarbete.

Som medlem kan du delta i medlemsmöten, studiecirklar, föredrag, studiebesök och arbetsgrupper, och du får även en plats i kön till kollektivhuset i Rosendal.

Medlemsavgiften är 250 kr/person/kalenderår och betalas till bg 758-6092. 

Avgiften betalas senast den sista februari varje år!

För nya medlemmar: Betala avgiften och skicka in namn, e-postadress och telefonnummer till oss i formuläret här intill.

Välkommen!