Bli medlem

Medlemsavgiften är 150 kr/person/kalenderår och betalas till bg 758-6092; uppge samtidigt namn, e-postadress och telefonnummer till kollektivhus.uppsala@gmail.com