Namnförslag på Rosendalshuset och värdegrund

Fundera på vad vårt hus ska heta!

Här är en lista med namn från namnspåningen vi gjorde på knytiset förra året:
Kollektivhuset VänBo
Kollektivhuset Kronan
Kollektivhuset Bi-Bo
Kollektivhuset Solhatten
Kollektivhuset Bivacken
Kollektivhuset Rosendalen
Kollektivhuset Sidenbiet
Kollektivhuset Sidenbigården
Kollektivhuset Sidenbidalen

Borde vi slipa lite på vår värdegrund? PR-gruppen föreslår till att börja med miljömedvetenhet, hållbart boende, delad ekonomi, ekologisk mat …