Hus på gång

Sedan 2017 samarbetar Rudbeckia med Sveafastigheter bostad och Belatchew Arkitekter om att uppföra ett nytt kollektivhus på Rosendalsområdet. Huset har 42 hyreslägenheter om 1-3(4) rum och kök, 34-71 m2

Tidplan för inflytt i kollektivhuset i Rosendal:

Huset börjar byggas i februari 2020

Kontraktskrivning i början av 2021

Inflyttningen är planerad till tredje kvartalet 2021