Paneldiskussion om framtida boendeformer

Paneldiskussion angående framtidens alternativa boendeformer 

Uppsala söndag 9/2 2020

Grand, Trädgårdsgatan 5, kl 13-15

Vi i kollektivhusföreningen Rudbeckia i Uppsala planerar att anordna ett offentligt möte i Uppsala om olika visioner som finns om framtidens alternativa boenden. Förutom att lyfta boendefrågor i en paneldiskussion är även vårt syfte att nå nya grupper som kan vara intresserade av att flytta in i vårt kollektivhus som beräknas stå färdigt i Rosendal 2021 främst yngre och barnfamiljer. Nuvarande förening har en övervikt av medlemmar som är 55+år.

Kollektivhusföreningens PR- grupp