Inflytting i huset

Uthyrningen börjar ett drygt halvår innan inflyttning, som sker november 2021.