Inflytting i huset

Uthyrningen börjar ett halvår innan inflyttning, som sker runt september 2021.