Huset börjar få färg och kronan på verket är på plats