Övrigt

Två kommentarer har kommit in efter medlemsmötet

Synpunkter på stadgeförslag för Rudbeckia kollektivhus 1:Tack för den ambitiösa genomgången via Zoom den 14/10. 2:Föreslår att processen med att arbeta fram det viktiga styrdokumentet för Rudbeckia får ta längre tid än till årsmötet den 14/11. Anledning: svårt att diskutera via chat på zoom. Få medlemmar deltog. Vi behöver få höra fler synpunkter. Vi behöver …

Två kommentarer har kommit in efter medlemsmötet Läs mer »