2020-08-22 Workshop i Slottsbacken

Inledande diskusion med Anita Persson från Färdknäppen. Om att skapa huförening, Stadgar, bibeln “Hjälpredan” och andra regler för att leva tillsammans.

Efter workshoppen ordnade styrelsen med en mycket god lunch innan diskusionerna fortsatte gruppvis. Stadgar, gemansamma utrymmen och kök diskuterades.