Om Rudbeckia

Välkommen!

Det här är Rudbeckia
Vi är en intresseförening som bildades 2011 med syfte att verka för att kollektivhus skapas/byggs i Uppsala. Vi vänder oss till personer i alla åldrar som är intresserade av ett boende präglat av gemenskap och samarbete. Som medlem kan du delta i medlemsmöten, studiecirklar, föredrag, studiebesök och arbetsgrupper.

Medlemsavgiften är 250 kr/person/kalenderår och betalas till bg 758-6092. Uppge samtidigt namn, e-postadress och telefonnummer till kontakt@rudbeckiakollektivhus.se

Huset Rudbeckia Rosendal  - flytta in i vårt nya kollektivhus i Uppsala!
Vi flyttar in i november 2021 i ett nytt gemensamhetsboende där vi formar livet tillsammans. Förutom våra egna lägenheter disponerar vi hela bottenplanet gemensamt. Där finns kök, matsal, vardagsrum, hobbyrum, gästrum och tvättstuga. På taket en terrass för odling och ett sällskapsrum. Cykel- och bilpool. Ritningar, Bo-faktablad och hyreslista finner du under fliken Hus på gång.
Bli medlem i Rudbeckia kollektivhusförening, se ovan, och skriv ett personligt mail om dina erfarenheter och förväntningar på boendet till kontakt@rudbeckiakollektivhus.se. Du ställer upp på de gemensamma åtaganden vi kommer överens om som t.ex delta i mat-städlag, möten och en förberedande studiecirkel.

Hyresvärd är Sveafastigheter Bostad. Läs mer på hyresvärdens webbplats

Styrelsen

Senaste nytt från Facebook: