Om Rudbeckia

Välkommen!

Rudbeckia kollektivhusföreningens hemsida håller på att uppdateras under hösten 2019. Under tiden hänvisar vi till vår Facebooksida och till den korta informationen nedan. Det går också att mejla till kontakt@rudbeckiakollektivhus.se 

Det här är Rudbeckia 

Vi är en intresseförening som bildades 2011 med syfte att verka för att kollektivhus skapas/byggs i Uppsala. Vi vänder oss till personer i alla åldrar som är intresserade av ett boende präglat av gemenskap och samarbete. Som medlem kan du delta i medlemsmöten, studiecirklar, föredrag, studiebesök och arbetsgrupper, och du får även en plats i kön till kollektivhuset i Rosendal.

Medlemsavgiften är 250 kr/person/kalenderår och betalas till bg 758-6092; uppge samtidigt namn, e-postadress och telefonnummer till kontakt@rudbeckiakollektivhus.se

Nytt kollektivhus på gång!

Sedan 2017 samarbetar Rudbeckia med Sveafastigheter bostad och Belatchew Arkitekter om att uppföra ett nytt kollektivhus på Rosendalsområdet. Inflyttning är planerad till 2021.

Styrelsen

Styrelsen:

Ordförande: Gunbritt Geijer
Sekreterare: Monica Killander
Kassör: Leif Wernberg
Ledamot: Lena Wiklund
Ledamot: Stig Johansson

Kontakta oss:

För styrelsefrågor: kontakt@rudbeckiakollektivhus.se 

Medlemsavgift och ekonomi: ekonomi@rudbeckiakollektivhus.se

Om webbplatsen: webb@rudbeckiakollektivhus.se