Om Rudbeckia

Du som söker lägenhet, skriv till kontakt@rudbeckia.nu

Välkommen!

Det här är Rudbeckia
Vi är en intresseförening som bildades 2011 med syfte att verka för att kollektivhus skapas/byggs i Uppsala. Vi vänder oss till personer i alla åldrar som är intresserade av ett boende präglat av gemenskap och samarbete. Som medlem kan du delta i medlemsmöten, studiecirklar, föredrag, studiebesök och arbetsgrupper.

Håll kollektivhusdrömmen levande – bli medlem!

Medlemsavgiften är 150 kr/person/kalenderår och betalas till bg 758-6092. Uppge samtidigt namn, e-postadress och telefonnummer till kontakt@rudbeckiakollektivhus.se.

Huset Rudbeckia Rosendal – flytta in i vårt nya kollektivhus i Uppsala!
I november 2021 flyttade ett antal av våra medlemmar in i ett nytt gemensamhetsboende där de formar livet tillsammans. Det finns fortfarande några lediga lägenheter. Förutom egna lägenheter disponerar de hela bottenplanet gemensamt. Där finns kök, matsal, vardagsrum, hobbyrum, gästrum och tvättstuga. På taket en terrass för odling och ett sällskapsrum. Cykel- och bilpool. Ritningar, Bo-faktablad och hyreslista finner du under fliken Hus på gång eller läs mer på husets egen webbplats. 

Hyresvärd är Sveafastigheter Bostad. Läs mer på hyresvärdens webbplats