Om Rudbeckia

Välkommen!

Rudbeckia kollektivhusföreningens hemsida håller på att uppdateras under september-oktober 2019. Under tiden hänvisar vi till vår Facebooksida och till den korta informationen nedan. Det går också att mejla till kolletivhus.uppsala@gmail.com.

Det här är Rudbeckia 

Vi är en intresseförening som bildades 2011 med syfte att verka för att kollektivhus skapas/byggs i Uppsala. Vi vänder oss till personer i alla åldrar som är intresserade av ett boende präglat av gemenskap och samarbete. Som medlem kan du delta i medlemsmöten, studiecirklar, föredrag, studiebesök och arbetsgrupper, och du får även en plats i kön till kollektivhuset i Rosendal.

Medlemsavgiften är 150 kr/person/kalenderår och betalas till bg 758-6092; uppge samtidigt namn, e-postadress och telefonnummer till kollektivhus.uppsala@gmail.com

Nytt kollektivhus på gång!

Sedan 2017 samarbetar Rudbeckia med Sveafastigheter bostad och Belatchew Arkitekter om att uppföra ett nytt kollektivhus på Rosendalsområdet. Inflyttning är planerad till 2021.

Styrelsen